Praktiske oplysninger

Adresseændring

Når du skifter folkeregisteradresse, skal du huske at meddele denne adresseforandring skriftligt til kassereren, så foreningen til enhver tid er opdateret med dine adresseoplysninger.

 

 

 

 

Badebro

Har du lyst til at deltage i arbejdet med badebroen – indtagning, reparation/udskiftning og udlægning?
Henvendelse til bestyrelsesmedlem Erik Johnsen på mail erik@ah-soendergaarden.dk

Os’ brobisser glæder os til at byde dig velkommen :-)

 

 

 

Betalingsservice PBS / NETS
Kontingent til foreningen skal jf vedtægterne betales via PBS/Nets.

Betalingsoplysninger:PBS nr. 06977375. Deb.gr.nr.: 05818. Bolignr./kundenummer 000000005818xxx

Bemærk: De 3 XXX erstattes med dit andelsnummer/medlemsnummer evt. med foran stillede nuller.

 

 

 

 

 

 

 

Bomme/nøgler

Nøglen til bommen ved stranden og kæden ved legepladsen fås ved henvendelse til bestyrelsen eller Vagn Vinstrup, mobil 20293246.

 

 

 

 

 

 

 

Brændeovn

Det er ikke tilladt at opsætte brændeovne i Søndergården.

Forbud mod brændeovn er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 2016 og herefter tilføjet foreningens vedtægter.

 

 

 

 

 

 

 

Byg nyt

Her kan du læse mere om nybyggeri, ombygning, regler etc.

 

 

 

 

 

 

 

Bådplads

Foreningens medlemmer har mulighed for gratis bådplads. Kontakt Vagn Vinstrup, mobil 20293246.

OBS: Alle både, der benytter bådplads ved broen, skal have et registreringsnummer.
Husk også altid at give besked om  adresse- eller telefonændringer.

 

 

 

 

 

Dagrenovation i sæsonen 2020

Der bliver ikke længere hentet renovation ved din havelåge. I stedet skal du selv aflevere dit køkkenaffald i en af de to containere, der står i Søndergården.

Den ene container står på parkeringspladsen ved købmanden, den anden på parkeringspladsen lige før foreningshuset.

Containerne er udelukkende til dit normale køkkenaffald og det skal afleveres i lukkede poser.

Containerne må kun benyttes af foreningens medlemmer og der er derfor påsat kodelåse. Hvis du ikke har modtaget eller har mistet koden, kan du sende en sms til 53661958. Skriv dit navn, sti + nr., så får du koden tilsendt.

Du kan læse mere om Dragør Kommunes nye renovationsordning her.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dragør kommunes lokalplan

Du kan her læse Dragør Kommunes lokalplan 18a, (PDF) som gælder for Søndergården.

 

 

 

 

 

 

 

Dræn

Ved problemer med  dræn – kontakt drænudvalget ved Nicklas Kjærsvold, mobil: 27282260.

 

Dræn-projektet ved foreningshuset blev afsluttet i september måned 2016. Der er etableret omfangsdræn omkring huset med direkte tilslutning til drænbrønd og drænpumpe. Det har vist sig at fungere efter hensigten, og der er nu tørt under huset.

På generalforsamlingen 2016 blev der bevilget en pose penge til de store dræ problemer vi har i foreningen. Drænudvalget har brugt mange timer og har indtil nu (marts 2017) fået gennemløb i mange af foreningens gamle dræn. Især i Syd-delen er der åbnet godt op og vi har fået godt i flow i rørene.

Vi er i dialog med Bachersminde og Kålmarken om at anlægge et dræn ved Langstien og Hovedstien, som derved skulle tage meget af Nord-delen.

Hvis DU har nyttig viden vedr. foreningens dræn vil det være nærliggende at informere dræn udvalget, da det i sidste ende vil gøre arbejdet billigere for foreningen.

 

BEMÆRK: Husk at vise hensyn ved nybyggeri – dræn skal reetableres ved fundamentstøbning.

 

 

Foreningshus, leje af

Søndergårdens foreningshus kan kun lejes af medlemmer. Kontakt: den ansvarlige på
Telefon: 53 66 19 58 – efter kl. 18. Læs mere om leje af foreningshuset.

 

 

Haveaffald

Du kan fremover aflevere haveaffald i en container der bliver stillet op sammen med fællescontaineren til restaffald se vedlagte kort. Den vil blive stillet op 6 gange om året, sidste weekend i april, maj, juni, juli, august og september 2020.

 

Hjertestarter

Søndergårdens hjertestarter findes ved Materialegården – lige ved siden af vores fælles bogreol.

Hjertestarteren er let at betjene.
Følg de instruktioner den giver.

Legeplads

Nøglen til bommen ved legepladsen og bommen til stranden fås hos Vagn Vinstrup, mobil 20293246.

Legehus

Indgår ikke det bebyggede areal, hvis det ikke bruges til ophold for voksne mennesker. Legehuset må max. være 2 m2 og 1,60m i højden, og der skal ikke søges byggetilladelse. Legehuse skal overholde afstandskrav til skel som angivet i Lokalplan 18A.

Vandafløsning & målerbrønd

Den årlige vandaflæsning foregår sidste fredag i september. Ansvarlig for vandaflæsning: Randi Luthman telefon 26 37 82 93.
Sørg for, at der er fri adgang til din vandbrønd/ måler.

Er der ikke fri adgang til vandbrønden, vil forbrug blive skønnet til seneste års forbrug + 10%.

Vigtigt: Der skal altid være fri adgang til målerbrønd i alle haver.

Hold øje med vandstanden i din målerbrønd.
Ved problemer – kontakt Randi Luthman telefon 26 37 82 93.

Vandaflæsning & målerbrønd

Vandaflæsning

Den årlige vandaflæsning foregår sidste fredag i september. Ansvarlig for vandaflæsning: Randi Luthmann telefon 26 37 82 93.
Sørg for, at der er fri adgang til din vandbrønd/måler.
Bemærk: Hvis der ikke er fri adgang til vandbrønden, vil forbrug blive skønnet til seneste års forbrug + 10%.

Vandbrønd

Husk løbende at tjekke dit vandforbrug og vær opmærksom på utætte ventiler, dryppende vandhaner og toiletter.

Køb & salg af hus og have

Information om salg af hus&have

Hvis du ønsker at sælge og ikke selv har en køber, kan du kontakte bestyrelsen, som vil kontakte dem, der er på ventelisten. Læs mere om salg her.

Køb af hus og have

Det er frit for sælger selv at finde en køber. Dog skal aktuelt salg foregå via bestyrelsen. 
Venteliste
Det er ikke længere muligt, at blive skrevet på ventelisten. Er du allerede på ventelisten, vil du høre fra hos, når der er en andelshaver, som ønsker at sælge via ventelisten.
Vedtægter

Du kan her læse og downloade (PDF) Søndergårdens vedtægter. Vedtægterne er senest opdateret september 2017.

 

Venteliste

Ventelisten for køb af have i AH Søndergården er lukket, og vil med tiden udgå. De personer, der stod på ventelisten, da den blev lukket er fortsat på listen og vil blive kontaktet i rækkefølge, såfremt der er et hus til salg, hvor sælger ikke selv kan eller ønsker at finde en køber. OBS: Venligst undgå at kontakte bestyrelsen om opskrivning på venteliste, da dette altså ikke længere er muligt.

Webredaktør

Webredaktør Lonnie Borgstrøm

Har du arrrangementer eller ideer til info, jeg kan poste på hjemmesiden er du velkommen til at skrive.

Send gerne tekst og billeder, der måske inspirerer mig til at lave et indlæg på hjemmesiden. Det kan eksempelvis være billeder fra arrangementer.