Praktiske oplysninger

Adresseændring

Når du skifter folkeregisteradresse, skal du huske at meddele denne adresseforandring skriftligt til kassereren, så foreningen til enhver tid er opdateret med dine adresseoplysninger.

 

 

 

 

Badebro

Har du lyst til at deltage i arbejdet med badebroen – indtagning, reparation/udskiftning og udlægning?
Henvendelse til bestyrelsesmedlem Erik Johnsen på mail erik@ah-soendergaarden.dk

Os’ brobisser glæder os til at byde dig velkommen :-)

 

 

 

 
Betalingsservice PBS / NETS

Kontingent til foreningen skal jf vedtægterne betales via PBS/Nets.

Betalingsoplysninger:PBS nr. 06977375. Deb.gr.nr.: 05818. Bolignr./kundenummer 000000005818xxx

Bemærk: De 3 XXX erstattes med dit andelsnummer/medlemsnummer evt. med foran stillede nuller.

 

 

 

 

 

 

 

 
Bomme/nøgler

Nøglen til bommen ved stranden og kæden ved legepladsen fås ved henvendelse til bestyrelsen eller Vagn Vinstrup, mobil 20293246.

 

 

 

 

 

 

 

 
Brændeovn

Det er ikke tilladt at opsætte brændeovne i Søndergården.

Forbud mod brændeovn er vedtaget på ekstraordinær generalforsamling 2016 og herefter tilføjet foreningens vedtægter.

 

 

 

 

 

 

 

 
Byg nyt

Her kan du læse mere om nybyggeri, ombygning, regler etc.

 

 

 

 

 

 

 

 
Bådplads

Foreningens medlemmer har mulighed for gratis bådplads. Kontakt Vagn Vinstrup, mobil 20293246.

OBS: Alle både, der benytter bådplads ved broen, skal have et registreringsnummer.
Husk også altid at give besked om  adresse- eller telefonændringer.

 

 

 

 

 

 
Dagrenovation

Der bliver ikke længere hentet renovation ved din havelåge. I stedet skal du selv aflevere dit køkkenaffald i en af de to containere, der står i Søndergården.

Den ene container står på parkeringspladsen ved købmanden, den anden på parkeringspladsen lige før foreningshuset.

Containerne er udelukkende til dit normale køkkenaffald og det skal afleveres i lukkede poser.

Containerne må kun benyttes af foreningens medlemmer og der er derfor påsat kodelåse. Hvis du ikke har modtaget eller har mistet koden, kan du sende en sms til 53661958. Skriv dit navn, sti + nr., så får du koden tilsendt.

Du kan læse mere om Dragør Kommunes nye renovationsordning her.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dragør kommunes lokalplan

Du kan her læse Dragør Kommunes lokalplan 18a, (PDF) som gælder for Søndergården.

 

 

 

 

 

 

 

 
Dræn

Ved problemer med  dræn – kontakt drænudvalget ved Nicklas Kjærsvold, mobil: 27282260.

Husk at vise hensyn ved nybyggeri – dræn skal reetableres ved fundamentstøbning.

Du kan se en oversigt over foreningens dræn her

 

Dræn-projektet ved foreningshuset blev afsluttet i september måned 2016. Der er etableret omfangsdræn omkring huset med direkte tilslutning til drænbrønd og drænpumpe. Det har vist sig at fungere efter hensigten, og der er nu tørt under huset.

På generalforsamlingen 2016 blev der bevilget en pose penge til de store dræ problemer vi har i foreningen. Drænudvalget har brugt mange timer og har indtil nu (marts 2017) fået gennemløb i mange af foreningens gamle dræn. Især i Syd-delen er der åbnet godt op og vi har fået godt i flow i rørene.

Vi er i dialog med Bachersminde og Kålmarken om at anlægge et dræn ved Langstien og Hovedstien, som derved skulle tage meget af Nord-delen.

Hvis DU har nyttig viden vedr. foreningens dræn vil det være nærliggende at informere dræn udvalget, da det i sidste ende vil gøre arbejdet billigere for foreningen.

 

 

 

 

 

 
Foreningshus, leje af

Søndergårdens foreningshus kan kun lejes af medlemmer.

Du skal selv booke foreningshuset. Læs mere her hvis du vil vide mere om leje og/eller booke foreningshuset.

Ansvarlig for foreningshuset kan kontaktes på telefon: 53 66 19 58 – efter kl. 18. 

 

 

 

 
Haveaffald

Du kan fremover aflevere haveaffald i en container der bliver stillet op sammen med fællescontaineren til restaffald se vedlagte kort.

Container til haveaffald 2021 Datoerne  er ankomstdato og afhentningsdato

APRIL 23 -26
MAJ 28 – 31
JUNI 25 – 28
JULI  23 – 26
AUGUST 27 – 30
SEPTEMBER 24 – 1.oktober

 

 
Hjertestarter

Søndergårdens hjertestarter findes ved Materialegården – lige ved siden af vores fælles bogreol.

Hjertestarteren er let at betjene.
Følg de instruktioner den giver.

 
Legeplads

Nøglen til bommen ved legepladsen og bommen til stranden fås hos Vagn Vinstrup, mobil 20293246.

 

 

 
Legehus i haven

Indgår ikke det bebyggede areal, hvis det ikke bruges til ophold for voksne mennesker. Legehuset må max. være 2 m2 og 1,60m i højden, og der skal ikke søges byggetilladelse. Legehuse skal overholde afstandskrav til skel som angivet i Lokalplan 18A.

 

 
Nyhedsmail

Søndergårdens nyhedsmail er ment som en service til alle medlemmer. Når du du tilmelder dig vores nyhedsmail, får du en besked hver gang, der er nyt på hjemmesiden. Det gør det nemt for dig at følge med i hvad der sker i Sønderden. 

Det er forskelligt hvor ofte der kommer nyt på hjemmesiden. Generelt er sker det oftere i sommehalvåret fordi vi løbende lægger information om aktiveteter på siden. 

Hvis du har problemer med tilmeldingen eller i øvrigt har input til hjemmesiden er du velkommen til at kontakte vores webredaktør Lonnie Borgstrøm enten ved at ringe til 26 370 370 eller maile til: lonnie@ah-soendergaarden.dk

 

 
Salg af hus og have

Når du vil sælge

Det er frit for sælger selv at finde en køber. Dog skal aktuelt salg foregå via bestyrelsen. Hvis du kke selv har en køber, kan du kontakte bestyrelsen, som vil kontakte dem, der er på ventelisten.

Du kan læse mere om salg af hus og have andet sted på hjemmesidem – følg dette link.

 
 
Venteliste
Det er ikke længere muligt, at blive skrevet på ventelisten. Er du allerede på ventelisten, vil du høre fra hos, når der er en andelshaver, som ønsker at sælge via ventelisten.
 
 
Vandbrønd og -aflæsning

Vandaflæsning

Den årlige vandaflæsning foregår sidste fredag i september. Ansvarlig for vandaflæsning: Randi Luthmann telefon 26 37 82 93.
Sørg for, at der er fri adgang til din vandbrønd/måler både til den årlige aflæsning og øvrige dage!
Bemærk: Hvis der ikke er fri adgang til vandbrønden, vil forbrug blive skønnet til seneste års forbrug + 10%.

Husk løbende at tjekke dit vandforbrug og vær opmærksom på utætte ventiler, dryppende vandhaner og toiletter.

Vandbrønd

Hold øje med vandstanden i din målerbrønd! LUK for vandet i vinterperioden og hold øje også gennem vinteren. Skader i vandbrønd eller på vandrør kan komme til at koste dig dyrt. Hvis du er i tvivl om hvordan du lukker for vandet i egen brønd kan du hente en betjening til vandbrønd her.

Ved problemer – kontakt Randi Luthman telefon 26 37 82 93.

 

 

 

 

Vedtægter

Du kan her læse og downloade (PDF) Søndergårdens vedtægter. Vedtægterne er senest opdateret september 2017.

 

Venteliste

 

Ventelisten for køb af have i AH Søndergården er lukket, og vil med tiden udgå. De personer, der stod på ventelisten, da den blev lukket er fortsat på listen og vil blive kontaktet i rækkefølge, såfremt der er et hus til salg, hvor sælger ikke selv kan eller ønsker at finde en køber. OBS: Venligst undgå at kontakte bestyrelsen om opskrivning på venteliste, da dette altså ikke længere er muligt.

Webredaktør

Webredaktør Lonnie Borgstrøm

Har du arrrangementer eller ideer til info, jeg kan poste på hjemmesiden er du velkommen til maile til  lonnie@ah-soendergaarden.dk

Send gerne tekst og billeder, der måske inspirerer mig til at lave et indlæg på hjemmesiden. Det kan eksempelvis være billeder fra arrangementer.