Praktisk information

Adresseændring

Når du skifter folkeregisteradresse, skal du huske at meddele denne adresseforandring skriftligt til kassereren, så foreningen til enhver tid er opdateret med dine adresseoplysninger.

Badebro

Har du lyst til at deltage i arbejdet med badebroen – indtagning, reparation/udskiftning og udlægning?
Henvendelse til bestyrelsesmedlem Erik Johnsen på mail erik@ah-soendergaarden.dk

Os’ brobisser glæder os til at byde dig velkommen :-)

Betalingsservice PBS / NETS

Kontingent til foreningen skal jf vedtægterne betales via PBS/Nets.

Betalingsoplysninger:PBS nr. 06977375. Deb.gr.nr.: 05818. Bolignr./kundenummer 000000005818xxx

Bemærk: De 3 XXX erstattes med dit andelsnummer/medlemsnummer evt. med foran stillede nuller.

Bomme/nøgler

Nøglen til bommen ved stranden og kæden ved legepladsen fås ved henvendelse til bestyrelsen eller Vagn Vinstrup, mobil 20293246.

Byg nyt

Her kan du læse mere om nybyggeri, ombygning, regler etc.

Bådplads

Foreningens medlemmer har mulighed for gratis bådplads. Kontakt Vagn Vinstrup, mobil 20293246.

OBS: Alle både, der benytter bådplads ved broen, skal have et registreringsnummer.
Husk også altid at give besked om  adresse- eller telefonændringer.

Dragør kommunes lokalplan

Du kan her læse Dragør Kommunes lokalplan 18a, (PDF) som gælder for Søndergården.

Drivhuse

Læs reglerne for opsætning af drivhuse på siden om byggeri

Dræn

Ved problemer med  dræn – kontakt drænudvalget ved Nicklas Kjærsvold, mobil: 27282260.

Foreningshus, leje af

Søndergårdens foreningshus kan kun lejes af medlemmer. Kontakt: den ansvarlige på
Telefon: 53 66 19 58 – efter kl. 18. Læs mere om leje af foreningshuset.

Hjertestarter

Søndergårdens hjertestarter findes ved Materialegården – lige ved siden af vores fælles bogreol.

Legeplads

Nøglen til bommen ved legepladsen og bommen til stranden fås hos Vagn Vinstrup, mobil 20293246.

Legehus

Indgår ikke det bebyggede areal, hvis det ikke bruges til ophold for voksne mennesker. Legehuset må max. være 2 m2 og 1,60m i højden, og der skal ikke søges byggetilladelse. Legehuse skal overholde afstandskrav til skel som angivet i Lokalplan 18A.

Målerbrønd

Vigtigt: Der skal altid være fri adgang til målerbrønd i alle haver.

Hold øje med vandstanden i din målerbrønd.
Ved problemer – kontakt Randi Luthman telefon 26 37 82 93.

Salg

Det er frit for sælger selv at finde en køber. Dog skal aktuelt salg foregå via bestyrelsen. 
Hvis du ønsker at sælge og ikke selv har en køber, kan du kontakte bestyrelsen, som vil kontakte dem, der er på ventelisten. Læs mere om salg her.
Bemærk: Det er ikke længere muligt, at blive skrevet på ventelisten. Er du allerede på ventelisten, vil du høre fra hos, når der er en andelshaver, som ønsker at sælge via ventelisten.

Vandaflæsning

Den årlige vandaflæsning foregår sidste fredag i september. Ansvarlig for vandaflæsning: Randi Luthman telefon 26 37 82 93.
Sørg for, at der er fri adgang til din vandbrønd/ måler.

Er der ikke fri adgang til vandbrønden, vil forbrug blive skønnet til seneste års forbrug + 10%.

 

Venteliste

Ventelisten for køb af have i AH Søndergården er lukket, og vil med tiden udgå. De personer, der stod på ventelisten, da den blev lukket er fortsat på listen og vil blive kontaktet i rækkefølge, såfremt der er et hus til salg, hvor sælger ikke selv kan eller ønsker at finde en køber. OBS: Venligst undgå at kontakte bestyrelsen om opskrivning på venteliste, da dette altså ikke længere er muligt.