Aktiviteter AH SØNDERGÅRDEN

Farvel til sæson 2019

Farvel til sæson 2019

Flagnedtagning Søndag den 29. september 2019 kl. 13 tages flaget ned for at markere afslutningen på sæson 2019. Bestyrelsen vil være vært ved et lille traktement. Vi håber at se jer til  hyggeligt samvær samt et på gensyn i 2020 Bestyrelsen AH...

læs mere
Tilmeld dig vores SMS-service

Tilmeld dig vores SMS-service

Nyhedsgruppe via SMS I forbindelse med indførsel af nyt informationssystem kan medlemmer af AH Søndergården nu tilmelde sig vores SMS system, hvor bestyrelsen let og hurtigt kan sende relevante og vigtige oplysninger via SMS ud til medlemmerne. Bemærk udsendte SMS kan...

læs mere

Byggeri

Reglerne for ombygning og tilbygning

Praktisk info

Et lille opslagsværk med nyttig viden

Foreningshuset

Vil du leje foreningshuset

Kontakt bestyrelsen

Inden du kontakter bestyrelsen bør du kigge på bestyrelsens side og læse det nyeste fra bestyrelsens seneste møder Leder du efter svar på bestemte spørgsmål, finder du dem måske på siden med praktiske informationer Søndergården er medlem af Kolonihaveforbundet

Referat bestyrelsesmøde 13-02-20

Referat af bestyrelsesmøde i Søndergården torsdag den 13. februar 2020 kl. 18 Tilstede: Henrik, Erik, Lisbeth, Randi, Nicklas, Adi, Per, Søren 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra torsdag den 9. januar: Godkendt. 3. Meddelelser fra...

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 09-01-20

Referat af bestyrelsesmøde i Søndergården. Torsdag den 9. januar kl. 18. Tilstede: Erik, Lisbeth, Randi, Niklas, Adi, Per, Henrik, Søren 1.Godkendelse af dagsorden: Punkt 6,7,8 tilføjet 2. Godkendelse af referat fra torsdag den 11. november: Godkendt 3. Meddelelser...

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 14-11-2019

Tilstede: Lisbeth, Randi, Henrik, Per, Erik, Adi og Nicklas. Afbud: Søren 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 2. Godkendelse af referat fra torsdag den 10. oktober: Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden: Der indhentes tilbud på flagstænger der skal byde velkommen...

læs mere

Kolonihaveforbundet – evt. udmelding

Vigtig information til A/H Søndergårdens medlemmer i forbindelse med kolonihaveforbundet

Tilbage på A/H Søndergårdens ordinære generalforsamling d. 29 april 2019 blev det besluttet af et flertal af medlemmerne, (137 for og 55 imod ) at bestyrelsen skulle kontakte advokat Rasmus Hoffery Nielsen. Rasmus H. Nielsen skulle tage kontakt til kolonihaveforbundet i håb om en dialog i forbindelse med at få ophævet den klausul /servitut, som er i vores skøde og som indebærer, at vi ikke kan melde os ud af kolonihaveforbundet, selvom vi følger forbundets almindelige regler for udmeldelse. Advokat Rasmus H. Nielsen henviste til aftalelovens § 36, som en mulighed til, at få ophævet klausulen, så vi derefter kan melde os ud en af kolonihaveforbundet.

Den 13 september 2019 sendte advokat Rasmus H. Nielsen brev til kolonihaveforbundet på vegne af A/H Søndergården, i håb om en dialog ang. ophævelse af klausulen / servitutten i vores skøde og derefter udmeldelse af forbundet.

Advokaten og bestyrelsen har modtaget et forventet svar fra kolonihaveforbundet d. 3 oktober 2019.

Svaret fra kolonihaveforbundet: Kolonihaveforbundets forretningsudvalg har nu behandlet brevet af d. 13 september 2019 omkring A/H Søndergårdens udmeldelse fra kolonihaveforbundet. Forretningsudvalget udtalte, at de ikke vil tage stilling til spørgsmålet, før de formelle betingelser for udmeldelse i forbundsvedtægtens § 6 er opfyldt.

På baggrund af dette svar kan bestyrelsen i samråd med advokat Rasmus H. Nielsen allerede nu varsle en afstemning om udmeldelse af kolonihaveforbundet på førstkommende ordinære generalforsamling mandag d.27 april 2020. Der vil i den mellemliggende tid blive arbejdet på sagen.

Ordinær generalforsamling MANDAG D. 27 april 2020

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer, hvad enten man er for eller imod udmeldelsen af kolonihaveforbundet, til at møde op personligt, da vi IKKE kan stemme ved fuldmagt, derfor er det meget vigtigt, at medlemmerne møder op personligt for at afgive deres stemme.

Læs derfor herunder kolonihaveforbundets udmeldelsesregler §6.

§ 6. Medlemskabets ophør

1. Haveforeninger kan under iagttagelse af følgende bestemmelser foretage udmeldelse:

a) Beslutningen om udmeldelse skal være truffet på en i foreningen afholdt generalforsamling, hvortil medlemmerne i forbindelse med indkaldelsen er blevet underrettet om, at spørgsmålet om udmeldelse er til behandling.

b) Ledelsen inden for Kolonihaveforbundet og den lokale kreds har ret til at lade sig repræsentere på generalforsamlingen, hvorfor såvel forbund som kreds samtidig med foreningens medlemmer skal have tilsendt indkaldelse med dagsorden samt eventuelle bilag. Ledelsen indenfor forbund og den lokale kreds har taleret, men ikke stemmeret.

c) Beslutningen om udmeldelse er kun gyldig, såfremt mindst 2/3 af haveforeningens antal udlejede haver har givet personligt fremmøde på generalforsamlingen, og mindst 3/4 af de afgivne stemmer er gået ind for udmeldelse.

d) Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

e) Udmeldelse skal foretages skriftligt til Kolonihaveforbundet og den lokale kreds senest 6 måneder før udmeldelsesdatoen ledsaget af afstemningsresultatet, der skal være attesteret af generalforsamlingens valgte dirigent.

f) Udmeldelse gælder fra en 1. januar, hvorefter foreningen mister ethvert krav på Kolonihaveforbundet og kredsen.

A/H Søndergårdens bestyrelse kan endvidere oplyse, at en udmeldelse af kolonihaveforbundet intet ændrer i vores retsstilling i forhold til myndighederne, dvs. vores juridiske forhold til staten, amt/region og kommune. Og har heller ingen indflydelse på ejendomsvurderinger og den deraf følgende ejendomsværdibeskatning.

Allerede i 1995 valgte Dragør kommune og Landbrugs og Fiskeriministeriet at frafalde deres påtaleret i vores skøde. Det er kun Kolonihaveforbundet ene og alene, som har påtaleret i dag.

Til orientering er kontingentet til Kolonihaveforbundet de sidste 10 år steget fra 74.000 kr. til 123.454 kr. Alene det sidste år steg kontingentet ca. 33.000 kr. Og vi kan forvente yderligere stigninger.

MVH A/H Søndergårdens bestyrelse.

Din mening om diger i Dragør

Hvad mener du?

Nu har du sidste chance for at komme med dine meninger, ideer, gode råd – og ikke mindst men meget vigtigt:

hvordan du bruger arealet ved og omkring digerne, specielt ud for A/H Søndergården.

Fx badebroen, svømning, fiskeri, sejlads, gå ture, cykling, løbeture o.s.v. og meget gerne forslag til hvordan adgangen til vores bade/bådebro evt. kan løses, da det forventes, at diget bliver ca. 3,5 meter højt.

 

Alt er vigtigt og skal med

Efter digemødet onsdag den 29. januar 2020 efterlyser Dragør kommune mere information fra borgerne til de 3 arkitektfirmaer, som er udvalgt til konkurrencen om at kystsikre Dragør.

 

Din mening er også vigtig

Du kan bidrage med dine informationer ved at klikke ind på  Klimarobust Kystkommune

Vi opfordrer alle til at bidrage og huske at det skal være senest den 20. februar 2020.

Bemærk at det er muligt at udfylde og sende formularen flere gange.

A/H Søndergårdens bestyrelse håber, at alle medlemmer vil benytte sig af denne mulighed for at A/H Søndergården kan blive hørt.

Find vej

Andelshaveforeningen Søndergården Bachersmindevej 5A, 2791 Dragør, Danmark Søndergården er medlem af Kolonihaveforbundet.