Tilmeld dig Søndergårdens nyhedsmail

Søndergårdens nyhedsmail er ment som en service til alle medlemmer. Når du du tilmelder dig vores nyhedsmail, får du en besked hver gang, der er nyt på hjemmesiden. Det gør det nemt for dig at følge med i hvad der sker i Sønderden. 

Det er forskelligt hvor ofte der kommer nyt på hjemmesiden. Generelt er sker det oftere i sommehalvåret fordi vi løbende lægger information om aktiveteter på siden. 

Hvis du har problemer med tilmeldingen eller i øvrigt har input til hjemmesiden er du velkommen til at kontakte vores webredaktør Lonnie Borgstrøm enten ved at ringe til 26 370 370 eller maile til: lonnie@ah-soendergaarden.dk

Referat bestyrelsesmøde 10-11-2022

Breve fejlagtigt udsendt fra administrator til enkelte haveejere. El-skabe udskiftes. Vi reklamerer over beplantning på voldene. Kolonihaveforbundet: Sag stadig i proces. Forslag om rottespærer henvist til næste GF.

Referat bestyrelsesmøde 13-10-22

Der er lukket ned for vinteren i god ro og orden. Tak til alle dem der selvaflæste vand. Tak til købmanden for i år. Og tak til brofolk og hjælpere. Ny kontaktperson hus Øens adm. Sagen om kolonihaveforbundet fortsætter via vores advokat.

Opkrævning fra ny administrator

Som bekendt har vi i år skiftet administrator og derfor skal du i år betale kontingentet når du får tilsendt girokortet fra den nye administrator. Når du har betalt, skal du huske at tilmelde fremtidige betalinger til BS. Da posten kan være lidt undervejs, vil vi for...