Dræn projektet ved foreningshuset blev afsluttet i september måned 2016. Der er etableret omfangsdræn omkring huset med direkte tilslutning til drænbrønd og drænpumpe. Det har vist sig at fungere efter hensigten, og der er nu tørt under huset.

På generalforsamlingen 2016 blev der bevilget en pose penge til de store dræ problemer vi har i foreningen. Drænudvalget har brugt mange timer og har indtil nu (marts 2017) fået gennemløb i mange af foreningens gamle dræn. Især i Syd-delen er der åbnet godt op og vi har fået godt i flow i rørene.

Vi er i dialog med Bachersminde og Kålmarken om at anlægge et dræn ved Langstien og Hovedstien, som derved skulle tage meget af Nord-delen.

Hvis DU har nyttig viden vedr. foreningens dræn vil det være nærliggende at informere dræn udvalget, da det i sidste ende vil gøre arbejdet billigere for foreningen.

Du kan kontakte drænudvalget ved Nicklas Kjærsvold

 

BEMÆRK: Husk at vise hensyn ved nybyggeri – dræn skal reetableres ved fundamentstøbning.