Kolonihaveforbundet – evt. udmelding

Vigtig information til A/H Søndergårdens medlemmer i forbindelse med kolonihaveforbundet Tilbage på A/H Søndergårdens ordinære generalforsamling d. 29 april 2019 blev det besluttet af et flertal af medlemmerne, (137 for og 55 imod ) at bestyrelsen skulle kontakte...

Din mening om diger i Dragør

Hvad mener du? Nu har du sidste chance for at komme med dine meninger, ideer, gode råd – og ikke mindst men meget vigtigt: hvordan du bruger arealet ved og omkring digerne, specielt ud for A/H Søndergården. Fx badebroen, svømning, fiskeri, sejlads, gå ture,...

Borgermøde 29-1-2020 om kystsikring

Dragør kommune inviterer til en række borgermøder om den kommende kystsikring. For beboere i Søndergården er det aktuelt at deltage: onsdag d. 29 januar i Strandengens SFO, Engvej 26, kl 19-21. AH Søndergårdens bestyrelse deltager i mødet, men alle er velkomne....

Sidste hentning af dagrenovation og haveaffald

Fra Dragør Kommune har vi modtaget følgende besked: Sidste tømning af dagrenovation ved haverne er onsdag den 2. oktober 2019. Have affald er sidste tømning i morgen fredag den 27. september 2019. Der bliver leveret en pose til dagrenovation, gem den til vi starter op...

Vandaflæsning, brønde og kloak

Vigtig information Vandaflæsning 2019 Den årlige vandaflæsning af vores vandmålere er i år fredag den 27-09-2019. Tjek din vandbrønd Aflæsningen udføres af frivillige i vores forening og i den forbindelse opfordrer bestyrelsen samtlige medlemmer til at tjekke deres...
Tilmeld dig vores SMS-service

Tilmeld dig vores SMS-service

Nyhedsgruppe via SMS I forbindelse med indførsel af nyt informationssystem kan medlemmer af AH Søndergården nu tilmelde sig vores SMS system, hvor bestyrelsen let og hurtigt kan sende relevante og vigtige oplysninger via SMS ud til medlemmerne. Bemærk udsendte SMS kan...