Bestyrelsen holder møde kl. 18.00 den anden torsdag i hver måned

Referater fra møder samt anden information er tilgængelig på hjemmesiden. Du kan kontakte bestyrelsens formand Nicklas Kjærsvold ved at sende en mail til: nicklas@ah-soendergaarden.dk

Læs referater fra bestyrelsens møder

Se oversigt over bestyrelse mfl.ansvarsområder 2019-2020

 

Du kan også med fordel kigge på vores side med praktiske informationer.

Formand Nicklas Kjærsvold
Langstien 2
Mobil: 27 28 22 60
Mail: nicklas@ah-soendergaarden.dk

Sekretær Søren V. Adamsen
Fyrrestien 27
Mobil: 51205104
soeren@ah-soendergaarden.dk

Kasserer Randi Luthmann
Lille Strandstien 12
Mobil: 26 37 82 93
Mail: randi@ah-soendergaarden.dk

Sangaften

Bestyrelsesmedlem Helle Hende
Granstien 18
Mobil: 22513660
Mail: helle@ah-soendergaarden.dk

Bestyrelsesmedlem Erik Johnsen
Granstien 28
Mobil: 29895003
Mail: erik@ah-soendergaarden.dk

Bestyrelsesmedlem Henrik Langemark
Granstien 2
Mobil: 29731956 / 21970043
Mail: henrik@ah-soendergaarden.dk

Sangaften

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Røhr
Lille Strandstien
Mobil: 26280075
Mail: Lisbeth@ah-soendergaarden.dk

 

Suppleant Per E. Andersen
Tværstien 2
Mobil: 40 42 40 79 – efter kl. 17
Mail: per@ah-soendergaarden.dk

 

Suppleant Adi Norsell
Lille Engstien 10
Mobil 28 55 33 85
Mail: adi@ah-soendergaarden.dk

Seneste nyt fra bestyrelsen

Referat bestyrelsesmøde 08-04-21

I samarbejde med andre foreninger arbejdes på tilladelse fra kommunen om at øge kvm. Breve sendt vedr. misligholdte haver. Generalforsamling forventes afholdt 30/8-21. Mere information: læs indlægget.

læs mere

Kolonihaveforbund status

Kolonihaveforbundets kongres er udskudt til september 2022, hvor de træffer beslutning om AH Søndergårdens udmeldelse. Hvis du har spørgsmål i denne sag, kan du kontakte bestyrelsen.

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 11-03-20

På mødet blev bl.a. drøftet henvendelser om dræn, projektet ved materialegården, vinterlukning af vand. Broen lægges ud første w/e i maj, købmand åbner 20 marts, container til dagrenovation er opsat ved foreningshus. Kolonihaveforbundet udskyder kongres – se mere i andet opslag.

læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 11-02-2021

På mødet blev bl.a. drøftet dialog omkring evt. ansøgning til kommunen om udvidelse af byggeareal. Fortsat dialog med kolonihaveforbundet. Evt. muligheder for at søge fonde til ny legeplads – medlemmer som vil yde en indsats i denne sammehæng efterlyses. OBS: Husk altid at lukke for DEN GRØNNE hane i din vandbrønd.

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 14-01-2021

Generalforsamling 2021 udskydes til august. Plan for fællesareal godkendt. Der indføres gebyr i bygge- og vurderingssager. Dialog med politiet om ulovlige parkeringer ved Lille Strandstien.

læs mere

Nyt om Kolonihave-forbundet

Til orientering for alle medlemmer Bestyrelsen har siden generalforsamlingen, hvor udmeldelse af Kolonihaveforbundet blev vedtaget med et overvældende flertal, arbejdet med advokat Rasmus Hoffery Nielsen på at få Kolonihaveforbundets accept af udmeldelsen....

læs mere

Arkiv