Bestyrelsen holder møde kl. 18.00 den anden torsdag i hver måned

Referater fra møder samt anden information er tilgængelig på hjemmesiden. Du kan kontakte bestyrelsens formand Nicklas Kjærsvold ved at sende en mail til: nicklas@ah-soendergaarden.dk

Læs referater fra bestyrelsens møder

Se oversigt over bestyrelse mfl.ansvarsområder 2019-2020

 

Du kan også med fordel kigge på vores side med praktiske informationer.

Formand

Nicklas Kjærsvold
Langstien 2
Mobil: 27 28 22 60
Mail: nicklas@ah-soendergaarden.dk

Sekretær

Søren V. Adamsen
Fyrrestien 27
Mobil: 51205104
soeren@ah-soendergaarden.dk

Kasserer

Randi Luthmann
Lille Strandstien 12
Mobil: 26 37 82 93
Mail: randi@ah-soendergaarden.dk

Bestyrelsesmedlem

Sangaften

Lisbeth Røhr
+45 26 28 00 75
lisbeth@ah-soendergaarden.dk

Bestyrelsesmedlem

Sangaften

Erik Johnsen
Granstien 28
+45 29 89 50 03
erik@ah-soendergaarden.dk

Bestyrelsesmedlem

Sangaften

Henrik Langemark
Granstien 2
+45 29 73 19 56
henrik@ah-soendergaarden.dk

Bestyrelsesmedlem

Sangaften

Lone Værling
Birkestien 6
+45 42 54 16 04

Lone@ah-soendergaarden.dk

 

Bestyrelsesmedlem

Sangaften

Steen Bo Pedersen
Fyrrestien 36
+45 26 31 25 23
steenbo@ah-soendergaarden.dk

 

 

Suppleant

Sangaften

Henrik Poder
Birkestien 18
+45 30 22 64 69

hpoder@@ah-soendergaarden.dk

Suppleant

Sangaften

Adi Norsell
Lille Engstien 10
+45 28 55 33 85
adi@ah-soendergaarden.dk

Seneste nyt fra bestyrelsen

Referat bestyrelsesmøde 10-11-2022

Breve fejlagtigt udsendt fra administrator til enkelte haveejere. El-skabe udskiftes. Vi reklamerer over beplantning på voldene. Kolonihaveforbundet: Sag stadig i proces. Forslag om rottespærer henvist til næste GF.

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 13-10-22

Der er lukket ned for vinteren i god ro og orden. Tak til alle dem der selvaflæste vand. Tak til købmanden for i år. Og tak til brofolk og hjælpere. Ny kontaktperson hus Øens adm. Sagen om kolonihaveforbundet fortsætter via vores advokat.

læs mere

Kolonihave-forbundet

På generalforsamlingen september 2019 blev det besluttet, at få advokatfirmaet Jon Palle Buhl ved Rasmus Hoffery Nielsen til at føre en sag/ retsag for AH Søndergården om at få aflyst deklarationen i vores skøde. Deklarationen gør, at den fastholder A/H Søndergården...

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 08-09-22

Foreløbig afgørelse i sagen om Kolonihaveforbundet. Husk at skrue ned ved fest i foreningshuset. Ny mailkontakt til bestyrelsen. Tilse din hæk, den må ikke genere færdslen. Husk at det ikke er lovligt at bygge uden byggetilladelse fra kommune og bestyrelse. Flere oplysninger: Læs hele referatet.

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 11-08-2022

Tilstede: Nicklas, Lisbeth, Randi, Adi, Lone, Henrik P., Henrik, Steen Afbud: Erik, Søren (studieorlov) Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3. Meddelelser fra formanden Sommeren har været rolig. Der har dog...

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 08-06-2022

Tilstede: Lisbeth, Erik, Randi, Nicklas, Lone, Adi, Henrik Poder, Henrik Langemark, Søren, Steen. Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt 3. Meddelelser fra formanden: Dele af bestyrelsen har været på seminar hos...

læs mere

Arkiv