Bestyrelsen holder møde kl. 18.00 den anden torsdag i hver måned

Referater fra møder samt anden information er tilgængelig på hjemmesiden. Du kan kontakte bestyrelsens formand Nicklas Kjærsvold ved at sende en mail til: nicklas@ah-soendergaarden.dk

Læs referater fra bestyrelsens møder

Se oversigt over bestyrelse mfl.ansvarsområder 2019-2020

 

Du kan også med fordel kigge på vores side med praktiske informationer.

Formand Nicklas Kjærsvold
Langstien 2
Mobil: 27 28 22 60
Mail: nicklas@ah-soendergaarden.dk

Sekretær Søren V. Adamsen
Fyrrestien 27
Mobil: 51205104
soeren@ah-soendergaarden.dk

Kasserer Randi Luthmann
Lille Strandstien 12
Mobil: 26 37 82 93
Mail: randi@ah-soendergaarden.dk

Sangaften

Bestyrelsesmedlem Helle Hende
Granstien 18
Mobil: 22513660
Mail: helle@ah-soendergaarden.dk

Bestyrelsesmedlem Erik Johnsen
Granstien 28
Mobil: 29895003
Mail: erik@ah-soendergaarden.dk

Bestyrelsesmedlem Henrik Langemark
Granstien 2
Mobil: 29731956 / 21970043
Mail: henrik@ah-soendergaarden.dk

Sangaften

Bestyrelsesmedlem Lisbeth Røhr
Lille Strandstien
Mobil: 26280075
Mail: Lisbeth@ah-soendergaarden.dk

 

Suppleant Per E. Andersen
Tværstien 2
Mobil: 40 42 40 79 – efter kl. 17
Mail: per@ah-soendergaarden.dk

 

Suppleant Adi Norsell
Lille Engstien 10
Mobil 28 55 33 85
Mail: adi@ah-soendergaarden.dk

Seneste nyt fra bestyrelsen

Referat af bestyrelsesmøde 11-02-2021

På mødet blev bl.a. drøftet dialog omkring evt. ansøgning til kommunen om udvidelse af byggeareal. Fortsat dialog med kolonihaveforbundet. Evt. muligheder for at søge fonde til ny legeplads – medlemmer som vil yde en indsats i denne sammehæng efterlyses. OBS: Husk altid at lukke for DEN GRØNNE hane i din vandbrønd.

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 14-01-2021

Generalforsamling 2021 udskydes til august. Plan for fællesareal godkendt. Der indføres gebyr i bygge- og vurderingssager. Dialog med politiet om ulovlige parkeringer ved Lille Strandstien.

læs mere

Nyt om Kolonihave-forbundet

Til orientering for alle medlemmer Bestyrelsen har siden generalforsamlingen, hvor udmeldelse af Kolonihaveforbundet blev vedtaget med et overvældende flertal, arbejdet med advokat Rasmus Hoffery Nielsen på at få Kolonihaveforbundets accept af udmeldelsen....

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 12-11-20

Indhold bl.a.: dialog med kommunen om udkørsel/udsyn, service på drænpumper, dialog om legepladsen og her søges hjælp fra medlemmer til at søge fonde . Desuden en opfordring til at medlemmer rydder op i og omkring haver SAMT husker at det i vintersæsonen er den enkeltes ansvar at bortskaffe eget affald.

læs mere

Kolonihave – forbundet

Udmeldelse er sendt til Kolonihaveforbundet, som behandler sagen den 4. november 2020. Har du spørgsmål til udmeldelsen, kan du kontakte Henrik fra bestyrelsen.

læs mere

Referat bestyrelsesmøde 08-10-20

Bestyrelsesmøde 8.oktober 20 om bl.a. nye vejbump, strømafbrydelse/stikledinger, evt. fremtidigt gebyr for vandaflæsning, mulige ændringer i indmeldelses- og byggeregler. Desuden efterlyses 2 personer til gartnerudvalg.

læs mere

Arkiv