Påkørsel af elmaster og elskabe

Såfremt der sker skade på et elskab eller master, skal DONG kontaktes omgående uanset ugedag eller tidspunkt på døgnet. Man skal altså ikke ”vente til mandag eller næste morgen”. DONG kan kontaktes på 72 10 20 30.

Foreningen har fået ny gadebelysning

Firmaet ELTEL har stået for dette arbejde, og arbejdet er udført meget tilfredsstillende. Samlet pris blev kr. 519.528,75 (overslagspris 600.000 kr.). De nye gadelamper har energi spare funktion fra midnat, og alt fungere godt. DONG-nedgravning blev udført yders...