Bestyrelsesmøde 12-01-2023

Til stede: Steen, Henrik, Adi, Nicklas, Randi, Erik, Lone, Søren. Afbud: Henrik P., Lisbeth. Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden: Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt 3. Meddelelser fra formanden: Intet nyt .Konstateret indbrud på Lille...

Referat bestyrelsesmøde 10-11-2022

Deltagere: Nichlas, Randi, Adi, Henrik, Lisbeth, Erik, Lone og Steen Bo (Ref) Afbud: Søren (studieorlov), Henrik Poder (Malaga) 1. Godkendelse af dagsorden : Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst: Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden En haveejer har...

Referat bestyrelsesmøde 13-10-22

Tilstede:  Randi, Adi, Henrik, Lone Lisbeth, Nicklas, Erik, Henrik. Afbud: Søren, Steen Bo. Dagsorden: 1.Godkendelse af dagsorden. Godkendt 2. Godkendelse af referat fra sidst. Godkendt. 3. Meddelelser fra formanden. Vi har fået ny kontaktperson hos Øens...

Opkrævning fra ny administrator

Som bekendt har vi i år skiftet administrator og derfor skal du i år betale kontingentet når du får tilsendt girokortet fra den nye administrator. Når du har betalt, skal du huske at tilmelde fremtidige betalinger til BS. Da posten kan være lidt undervejs, vil vi for...
Farvel til sæson 2022

Farvel til sæson 2022

Søndag den 25. september kl. 14 tages flaget ned og sæsonen 2022 afsluttes. Bestyrelsen vil være vært ved et lille traktement. Vi håber at se jer til hyggeligt samvær samt et på gensyn i 2023. Bestyrelsen for AH Søndergården